United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Overseas Citizens and Military Voters

Ang Uniformed and Overseas Citizens Voting Act (UOCAVA) ng 1986 ay nagpoprotekta sa mga karapatang bumoto ng mga miyembro ng Uniformed Services (na aktibong nanunungkulan), mga miyembro ng Merchant Marine at ang kanilang mga karapat-dapat na mga dependyente, Commissioner Corps ng Public Health Service, Commissioned Corps ng National Oceanic and Atmospheric Administration, at mga mam amayan ng Estados Unidos na nakatira sa labas ng Estados Unidos.

 
Mga Proyekto para sa Pagboto ng mga Kagawad ng Sandatahang Lakas at ng Mga Nasa Ibang Bansa

 

Mga Botanteng Militar at mga Nasa Ibang Bansa

Hinihiling ng UOCAVA mula sa mga estado at teritoryo na pahintulutan ang mga mamamayang ito na magparehistro at bumoto sa halalan para sa pampederal na tanggapan sa pamamagitan ng mga pamamaraan para sa mga hindi makakarating na botante. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga link sa ibaba (sa wikang Ingles lamang).