United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Help America Vote Act (Tagalog) 

Ang Help America Vote Act (HAVA) ng 2002 ay ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos upang magsagawa ng mga mabilisang pagbabago sa pamamaraan ng pagboto ng bansa. Ang HAVA ay tumutugon sa mga pagpapaunlad sa sistema ng pagboboto at pamamaraan ng paggamit para sa mga botanteng kinilala matapos ang halalan ng 2000.

Basahin ang Help America Vote Act ng 2002Gumagawa ang HAVA ng mga bagong kautusan para sa minimong pamantayan na maaaring sundin ng mga estado sa mga pangunahing lugar ng pangangasiwa ng halalan. Nagkakaloob ang batas ng pondo upang tulungan ang mga estado na matugunan ang mga bagong pamantayang ito, palitan ang mga sistema ng pagboto at pahusayin ang pangangasiwa sa halalan. Itinatag din ng HAVA ang Election Assistance Commission (EAC) upang tulungan ang mga estado hinggil sa pagsunod sa HAVA at ipamahagi ang mga pondo ng HAVA sa mga estado. May pananagutan din ang EAC sa paglikha ng mga patnubay sa sistema ng pagboto at pamamahala ng unang programa ng pagpapatunay sa sistema ng pagboto ng pamahalaang pederal.

Hinihiling ng HAVA na isagawa ng mga estado ang mga sumusunod na bagong programa at pamamaraan:

  • Pansamantalang Pagboto

  • Impormasyon sa Pagboto

  • Napabago at Napaunlad na Kagamitan sa Pagboto

  • Mga Database ng Rehistrasyon ng mga Botante sa Buong Estado

  • Mga Pamamaraan ng Pagkakakilanlan ng Botante

  • Mga Pamamaraan sa Pagreklamo na Nauukol sa Pangangasiwa